Definicije:

Portal – web reklama.hr i reklamauceskoj.cz i katalozi

CZE katalog www.UbytovanivChorvatsku.cz
HRV katalog 
www.Smjestaj.com.hr
CZE katalog 
www.Chorvatska.cz
POL katalog 
www.ZakwaterowaniewChorwacji.pl
DEU katalog 
www.UnterkunftinKroatien.de
ENG katalog 
www.AccommodationinCroatia.net
HUN katalog 
www.HorvatorszagiElszallasolas.hu
ITA katalog 
www.AlloggioinCroazia.it
SLO katalog 
www.Namestitev.si
RUS katalog 
www.OtdyhvHorvatii.ru
SVK katalog 
www.Hrvatska.sk
EU katalog 
www.Croatia-Hrvatska.eu

FR katalog www.CroatieVoyage.fr

NL katalog www.VakantiesinKroatie.nl

na kojima se vrši prezentiranje korisnikove ponude smještaja.

 

Korisnik je svaka osoba, fizička ili pravna koja se registrirala na portal i/ili koja se na njemu oglašava.
Posjetitelj je svaka osoba, fizička ili pravna koja pristupa internet portalu.

 

Internet portal je u vlasništvu tvrtke DEBANT, spol. s r. o. sa sjedištem u K. J. Erbena 1, Teplice, 41501, Češka, CZ45791163.

 

Prava i obveze korisnika

Korisnik kao oglašivač ( predavatelj oglasa ) može biti isključivo vlasnik/ca, ovlašteni predstavnik/ca vlasnika smještajnog kapaciteta ili ovlašteni korisnik/ca oglašenog smještajnog objekta koji posjeduju svu potrebnu dokumentaciju koju propisuje zakon za bavljenje djelatnošću iznajmljivanja.

Korisnik proglašava da su sve informacije koje je naveo kod unosa objekta i koje se prikazuju na prezentaciji ispravne. Korisnik se obvezuje dati gostu točne informacije o smještaju, ne dovesti ga ničim u zabunu i prezenirati objekt i smještajne jedinice realnim i ažurnim fotografijama.

Korisnik će redovno ažurirati svoj kalendar i neće dovoditi goste u zabunu neispravnim podacima o zauzetosti smještajnih jedinica.

 

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa (korisničkog sučelja).

 

Završetkom registracije korisnik prihvaća sve uvjete i pravila korištenja portala kao i odgovornost za sve svoje aktivnosti uzrokovane uporabom portala.

 

Uz jednu prezentaciju objekta je moguće prezenirati smještaje na jednoj adresi i nuditi gostima isključivo smještajne kapacitete koje se nalaze u prezentiranome objektu.

Korisniku nije dozvoljeno u odgovorima gostima nuditi smještajne kapacitete koje se ne nalaze na portalu niti slati u odgovorima ponude koje vode na druge portale.

 

Korisnik uplatom prezentacije ima pravo prezentirati 365 dana jedan objekt i smještajne jedinice koje se nalaze u tom objektu. Uplatom osnovne prezentacije moguće je prezentirati 4 apartmana i 4 sobe koje se nalaze u prezentiranom objektu. Više smještajnih jedinica je moguće uz nadoplatu.

 

Zaštita privatnosti i tajnosti podataka

Portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koji nisu javno dostupni neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Vlasnik smještaja dobija podatke o gostu i obvezan je ih koristiti samo u svrhu jednokratne ponude svoga smještaja prema primljenoj potražnji. Podaci o gostima se ne smiju koristiti za bilo kakve druge svrhe kao što je slanje ostalih i daljnih ponuda, slanje newslettera, čestitki itd. Više o privatnosti i obradi podataka.

 

Ograničenje odgovornosti

Poslovni odnos (što između ostalog uključuje korespondenciju, izvršavanje ponuđenih usluga, plaćanje usluga i sl.) između posjetitelja i korisnika na i izvan portala isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i korisnika u slucaju da komunikacija medju gostom i vlasnikom ne krsi uvjete koristenja portala. Portal nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem i oglašavanjem korisnika na ovom portalu.

Portal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala, i za bilo koje radnje korisnika ili posjetitelja, uporabu ili zlouporabu sadržaja portala ili web-stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku, posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala.

 

Portal nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici i posjetitelji. Portal zadržava pravo da tijekom korištenja usluga portala koristi neke od tih sadržaja u promotivne svrhe. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima portala.

 

Autorska prava

Korisnik koji postavlja informacije o smještaju na portal proglašava da ima sva autorska prava za korištenje tih podataka i fotografija i videa. Podatke koji se nalaze na portalu nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama bez izričite suglasnosti njezinog vlasnika ili oglašivača.

 

Promjene usluga i sadržaja portala

Portal zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. Portal nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

 

Ukidanje i zabrana korištenja usluga portala

Portal zadržava diskrecijsko pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa (korisničkog sučelja) i/ili jedne ili više usluga za koju je korisnik registriran, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja u slučaju zloupotrebe portala, ne opravdanih naplata i nadoplata, ne odgovarajuće značajke apartmana, ponude ne odgovarajuće uvjetima kategorizacije, ne kulturnom ponašanju prema gostima, višekratnom nekomuniciranju sa gostom i/ili portalom, zadržavanju uplata gostiju i kršenja pravila o uvjetima poslovanja i korištenja. Portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa (korisničkog sučelja).

Portal neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio korisniku zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) korisničkog računa (korisničkog sučelja) ili internet portala.

 

Povrat sredstava

Portal nije obavezan izvršiti povrat sredstava ukoliko korisnik odluči prekinuti oglašavanje u bilo kojem trenutku ili u slučaju da je ukidanja korisničkog računa u slučaju zloupotrebe portala i kršenja pravila o uvjetima poslovanja i korištenja

 

Promjene uvjeta korištenja

Portal zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Dubí CZ, 01.01.2016

za DEBANT, s.r.o.
Boris Debeljak

 



Dalje:

Oglašavanje smještaja
Zaštita podatka, povrat novca i PDV / Privacy, refund & VAT
Privatnost i obrada podataka