Oglaavanje u katalozima: Chorvatsko ubytovn dovolen v Chorvatsku Chorvtsko ubytovanie Chorwacja zakwaterowanie w Chorwacji wakacje Apartmani Hrvatska smjetaj Croatia accommodation vacation in Croatia Kroatien Unterkunft Urlaub in Kroatien Croazia alloggio vacanze in Croazia alloggi Horvtorszg privt szlls dls Horvtorszgban dovolen Chorvatsko apartmny Croatia apartments Хорватия Отдых Chorvtsko ubytovanie Vakantie Kroatie Croatie Voyage Apartmaji Hrvaka namestitev Kroatien Ferienwohnung do Chorvatska zajezdy Chorvatsko

Oglaavanje apartmana i smjetaja na internetu

Reklama u ekojoglaavanje smjetaja

Oglaavanje apartmana, smjetaja i turistikih objekata na internetu
Efikasno ogla�avanje apartmana i reklama smje�taja na internetu

Ve� 15 godina uspje�no promoviramo hrvatske privatne smje�taje!
Oglasi i ti svoj apartman na najposje�enijim stranicama u �e�koj, Slova�koj, Poljskoj
i ostalim evropskim zemljama (ENG,GER,ITA,HUN,POL,RUS,SLO,HRV,SVK,HOL,FRA,EU)!

Nudimo Vam

ogla�avanje Va�ega privatnoga smje�taja (apartmana, soba, ku�a) po principu rada na upit na stranicama
najposje�enijeg �e�kog kataloga privatnih smje�taja
www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz (prijevod: smje�taj u Hrvatskoj)
na najposje�enijim stranicama na slova�kom www.HRVATSKA.sk
na najposje�enijim stranicama na poljskom www.ZAKWATEROWANIEwCHORWACJI.pl
na hrvatskom jeziku www.SMJESTAJ.com.hr
na njema�kom jeziku www.UNTERKUNFTinKROATIEN.de
na engleskom jeziku www.ACCOMMODATIONinCROATIA.net
na talijanskom jeziku www.ALLOGGIOinCROAZIA.it
na madjarskom jeziku www.Horv�torsz�giElsz�ll�sol�s.hu
na ruskom jeziku www.OTDYHvHORVATII.ru
na slovenskom jeziku www.NAMESTITEV.si
na holandskom jeziku www.VAKANTIESinKROATIE.nl
na francuskom jeziku www.CROATIEVOYAGE.fr
na austrijskom katalogu www.KroatienFerienwohnung.at
dovolen� Chorvatsko apartm�ny na �e�kom katalogu www.DovolenaChorvatsko.cz
i na evropskoj domeni www.Croatia-Hrvatska.eu
24 sata na dan, 365 dana u godini
i to bez provizije za realizaciju smje�taja tj. sa direktnim kontaktom na gosta.

Za�to internet i na�i katalozi?

Uobi�ajena ogla�avanja ciljaju na naj�iri krug ljudi. U na�em slu�aju dolazite izravno na inozemno tr�i�te odakle vam dolaze turisti - tj. 100% ciljana reklama.
Na� glavni web katalog UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz je ve� 15 godina aktivan i redovno reklamiran na najposje�enijem internet portalu �e�ke republike Seznam.cz, dalje na stranama glavnih �e�kih novina kao �to su DNES, BLESK, Deniky Bohemia, na autobusima firme Tourbus koje voze za Hrvatsku, outdoor reklama u �e�kim gradovima, na svim turisti�kim sajmovima u �e�koj i Slova�koj s pomo�u Hrvatske turisti�ke zajednice, preporu�uje nas Turisti�ka zajednica grada Omi�a, imamo puno pozitivnih referencija a stranice zauzimaju sva prednja mjesta na svjetskoj tra�ilici Google na svim klju�nim rije�ima vezanim za Hrvatsku i smje�taj na �e�kom, slova�kom, poljskom i ostalim jezicima. Svim tim se dobija jaka posje�enost i op�e znanje o na�im stranicama medju cijelom populacijom �e�ke republike a na�a tradicija na �e�kome internetu se datira jo� od 2002. godine!
To glavno �to nas razlikuje od konkurencije je veliki broj upita koji je trenutno prosje�nih 90 upita na objekt a to zato jer su samo stranice UBYTOVANIvCHORVATSKU (tj. samo �e�ka verzija stranica) imale za pro�lu godinu preko 1.300.000 unikatnih posjetioca i 10.000.000 pregledanih stranica i tim suvereno dr�e statut najposje�enije �e�ke stranice o smje�tajima u Hrvatskoj! Ukupni broj posjeta svih na�ih stranica za pro�lu godinu je bio preko 4.803.000 a na�i katalozi su broj jedan u �e�koj, Slova�koj i Poljskoj !
U sezoni ima samo ovaj jedan CZ katalog svaki dan preko 13000 posjetioca, HRV katalog preko 11500 posjetioca a ukupni broj posjetioca svih na�ih kataloga je dnevno preko 30 000 - tim samim na�i klijenti imaju vi�estruki izgled za iznajmljivanjem svojih smje�taja! Stalno aktulan broj upita koje dobijaju vlasnici objekata u na�im katalozima mo�ete vidjeti u lijevom stupcu pod Statistike.

�to dobijate

Dobijate godi�nje prezentacije (365 dana od stavljanja) na svim na po�etku uvedenim katalozima
(CZ, GER, ENG, POL, ITA, SLO, HUN, RUS, HRV, SVK, HOL, FRA, AT, EU) �to obuhva�a:
stru�ni popis objekta na stranici grada u kojem se nalazi, sa malom fotografijom i linkom za daljne informacije. >>> vidi primjer grada na �e�kom katalogu
samostalnu stranica sa nazivom objekta, osobnim podacima o vlasniku, kontaktne informacije, to�nu adresu objekta, popis objekta sa detaljnim informacijama o smje�taju i objektu, 16 fotografija ku�e i po 8 slika unutra�njosti svakoga apartmana ili sobe, broja�em posjeta i kontaktnim formularom. >>> vidi primjer �e�ke prezentacije objekta
Plus extra:
u slu�aju jezi�ne barijere sa �e�kim gostima vr�imo posredovanje informacija i prevodimo emailove sa upitima bez ikakve naplate !
kod nas imate mogu�nost vlastite izmjene podataka, slika i stavljanja last minute ponuda kod Va�ega objekta preko na�ega sistema (dobijate lozinku) i to opet bez ikakvih nadoplata!
uz jednu prezentaciju objekta je mogu�e prezenirati smje�taje na jednoj adresi i nuditi gostima isklju�ivo smje�tajne kapacitete koje se nalaze u prezentiranome objektu i po�tivati sve uvjete

Rekapitulacija i cijena

kvalitetna promocija stranica ! najposje�enije stranice u �e�koj, Slova�koj i Poljskoj
prezentacija na 15 kataloga i 12 jezika sa historijom ve� �esnaest godina !
100% ciljana efikasna reklama sa prosje�nih 96 upita za godinu
24 sata, 365 dana u godini
0% provizije za realizaciju - rad na upit
60% �eha za odmor u Hrvatsku - 3. najbrojniji turisti u HR
besplatni prevodi u slu�aju jezi�ne barijeri za vlasnika i goste
stru�na informacija o objektu na stranici grada
detaljna stranica o objektu sa direktnim kontaktom na vas preko obrazca
detaljni podaci za svaku smje�tajnu jedinicu sa kalendarom popunjenosti
u osnovu mogu� unos do �etiri smje�tajne jedinice apartmana i �etiri soba
besplatna SMS upozorenja o primitku upita
mogu�nost video snimke uz prezentaciju objekta
! izmjene podataka i fotografija tijekom godine bez ikakve naplate
besplatno postavljanje last minute ponuda
upiti u sezoni dolaze samo za slobodne termine (prema va�em kalendaru zauzetosti)

Sve ovo dobijate za 1000 Kn godi�nje (tj. 2,5 kune na dan). Godi�nja prezentacija se Vam isplati odmah nakon prve rezervacije preko na�ih kataloga a prosje�ni broj upita je trenutno preko 96!

Unos objekta u kataloge

Ukoliko ste se odlu�ili za prezentacije na na�im stranicama molimo Vas da ispunite online obrazac sa osnovnim podacima o Va�em objektu i smje�tajnim jedinicama. Slike mo�ete odmah dodati preko formulara ili nam ih naknadno poslati emailom. Obrazac ima tri koraka (1. kontakt informacije, 2. podaci o objektu, 3. slike). Nakon ispunjavanja �ete odmah mo�i vidjeti kako izgleda Va�a prezentacija i dobiti informacije za uplatu a naknadno dodati jo� detaljne podatke o smje�tajnim jedinicama, cjenike po terminima i puno vi�e fotografija.

KLIKNI I UNESI OBJEKT


     ukoliko imate bilo kavih dodatnih pitanja napi�ite nam


Istrie Chorvatsko - Istria Croatia - Istrien Kroatien - Istria Chorwacja - Istria Croazia -
Kvarner Chorvatsko - Kvarner Croatia - Kvarner Kroatien - Kwarner Chorwacja - Kvarner Croazia -
Dalmcie Chorvatsko - Dalmatia Croatia - Dalmatien Kroatien - Dalmacja Chorwacja - Dalmazia Croazia -